Een deftige herberg

Johannes Tjalling Swart was 'n notabele ingezetene van Hollum. Hij was meesterbakker en woonde met zijn vrouw Aartke Pieters in de bakkerij op de duin. Hollum werd bestuurd door een twaalfraad waarin Johannes ook een zetel had. In 1772 liet hij het deftige Heerenlogement bouwen. Zijn tijdgenoot, de Amelander geschiedschrijver Cornelis Sorgdrager, omschreef het gebouw als volgt in zijn dagboek: "Een deftige Herberg, zijnde een dwarshuis. Met blauwe steen opgaande stoep. Breed vijf herbergramen zijnde het huis, beneden voorzien van twee ruime benedenkamers, een keuken met fornuis en put en regenwaterbak. Die nog steeds in het zicht is voor de bar. Ruime kelder. Tevens twee royale bovenkamers. Alle kamers voorzien van één of meer bedsteden". Johannes Swart bouwde zijn Heerenlogement op de fundamenten van een vroegere herberg, de Rode Leeuw. Men weet dat omdat in de oude documenten van koop en verkoop uit die tijd staat vermeld dat deze herberg in 1684 door een bierbrouwer uit Nes werd verkocht aan de Hollumer herbergier Piebe Reyntjes.

De Heerskamer

De nieuwe Herberg van Johannes Swart had een klassieke bouwstijl: een herenhuis opgebouwd uit vijf traveeën. Het is een dwarshuis waaruit valt af te leiden dat de oorspronkelijke bouw (de Rode Leeuw) middeleeuws is geweest. Het interieur was in Rococostijl, een achttiende-eeuwse modestijl die gebruikelijk was voor herenhuizen. De linker benedenkamer was de Heerenkamer, of zoals op Ameland werd gezegd: de Heerskamer. Het was de deftigste kamer van het logement en is tot op heden in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De Heerskamer is een prachtig voorbeeld van de sobere Noord-Nederlandse Rococostijl, ook wel boerenrococo genoemd.Voor de inwoners van Hollum had de Heerskamer een belangrijke functie; er werd zitting gehouden door de notaris en de dokter. En als de heren van de Bank van Lening naar Ameland kwamen, hadden ook zij zitting in de Heerskamer. Tijdens de tweede wereldoorlog was de Herberg geconfisceerd door de Duitsers. De Heerskamer werd de werkkamer van de commandant. Helaas is het interieur tijdens deze belegering enigszins veranderd. Van de bedsteden werden archiefkasten gemaakt die zowel aan de voor- als aan de achterkant geopend konden worden. In de deuren werden raampjes gemaakt.


< Lees verder... >

Home | Contact | Vacatures | Openingstijden